Svenska Teatern 150 år -
här är boken!

Hanna Åkerfelt har tillsammans med grafikern Nanne Nylund skapat ett vackert, värdefullt och värdigt porträtt över 150-åringen och de människor som fyllt och fortfarande fyller huset med liv. 

De senaste 150 åren har Svenska Teatern präglat såväl huvudstadens stadsbild som många människors liv. Från 1866 till 2017 uppskattas teatern ha haft cirka 9,5 miljoner besökare. Men likt byggnaden som en gång stod på lösan sand är också berättelser om Svenska Teatern ständigt i förändring. 

Hanna Åkerfelt, tidigare dramaturg på Svenska Teatern, har mött receptionister, planerande, ljusmästare och skådespelare som berättat om de dramatiska förändringar i teknik och arbetsvillkor som teatern varit med om. Hon har talat med publik som rest över land och hav för att få ta del av scenkonsten, och teaterchefer som bland annat fått höra att de blivit ”hjärntvättade i Moskva”, samt diskuterat teaterns ekonomi och framtid med förtroendevalda.

- Det som är spännande med historia och teater är inte bara hur det hänger ihop, utan också att det hänger ihop. Det är växelverkan på en mängd olika plan. Tekniska innovationer, fackliga frågor, samhällstrender, politiska strömningar, har alla på olika sätt påverkat både personal, pjäsval och publik, säger Åkerfelt.
 


"Många anekdoter kryddar den här sällsynt läsvärda historiken som rekommenderas alla som är intresserade av den finlandssvenska teatern i allmänhet och dess nationalscens nyckelpersoner och utveckling i synnerhet."
Hufvudstadsbladet

 

BLÄDDRA I BOKEN

 

 

Boken finns att köpas i Svenska Teaterns biljettkassa, i Akademiska Bokhandeln, via Förlaget och i diverse bokhandlar runt omkring i landet. 

Pris på Svenska Teatern: 32,90€

Röster från Skillnaden - Svenska Teatern från 1930-talet till 2010-talet 
utkommer på Förlaget.