- Nöjd och stolt kan jag nu lämna över Svenska Teatern!

12.12.2016 kl. 14:10
Johan Storgårds pressrelease efter beslutet att lämna Svenska Teatern som teaterchef.

Johan Storgård:Jag har idag berättat för personalen att jag kommer att lämna posten som teaterchef för Svenska Teatern. Beslutet har vuxit fram under en längre tid och det är nu dags för mig att ta steget vidare mot nytt arbete och inspirerande uppgifter.


Med glädje kan jag konstatera att de föresatser jag hade då jag tillträdde tjänsten 2002 nu är genomförda. I gott samförstånd med teaterns styrelse har vi kommit fram till att jag lämnar chefsposten när en ny teaterchef kan börja, dock senast den sista mars 2017.

Det långa utvecklingsarbetet med teaterns produktionsprocesser, generationsväxlingen inom teatern samt bygget av Svenska Teaterns nationella och internationella synlighet har nu genomförts till den punkt där det för mig nu är lämpligt att ge över stafettpinnen till nya förvaltande krafter.

Då jag 2002 inledde som teaterchef hade teatern 76 anställda och teatern var i behov av en grundlig renovering som jag genast började tala för. Den stora, genomgripande renoveringen av teaterhuset slutfördes 2012 inom tidsram och budget. Teaterns roll som nationellt kulturhus har stärkts och kulturexporten har slagit igenom på bred front. Detta har möjliggjorts också genom Teaterns 2008 grundade produktions agentur ACE-Production.   Teatern har idag närmare 100 anställda ytterst professionella och ambitiösa teaterarbetare och konstnärer. Inhemsk och nyskriven dramatik och stora musikal- och musikteater satsningar har gjorts med stor framgång.

Det spelas teater nu på tre fullgoda och tekniskt högklassiga scener. Teatern har fått stor synlighet på finskt håll, i Norden och Europa. Teaterbussen projektet som initierades 2003 i samarbete med Svensklärarna i Finland (Suomen ruotsinopettajat ry) har fram till 2016 fört närmare 30 000 finskspråkiga högstadie- och gymnasieelever till Svenska Teatern. NickenNU projektet, musikskolornas TaDaM  musikteaterutbildning och samarbetet med Teaterhögskolan har fört in friska fläktar på teatern och genererat förhoppningar om utveckling av den finlandssvenska teaterkonsten inför framtiden. Arbetet för att stadga teaterns långsiktiga ekonomiska förutsättningar genom teater- och orkesterlagens årsverken har varit framgångsrik. Under min tid  som teaterchef sedan 2002 har den statliga finansieringen i form av antal årsverken ökat från 110 till 118 för  verksamhetsåret 2017 samtidigt som andra teatrar fått se årsverken gå förlorade. 

Teatern har konstnärligt utvecklats under årens lopp och ekonomiskt har omsättningen sedan 2002 - 2016 fördubblats. Kultur på svenska kostar och utmaningen har hela tiden varit att balansera utvecklingen med det långsiktiga bygget mellan risk och trygghet. Ekonomiskt har resultaten växlat mellan flera positiva och en del negativa år men publiken har alltid hittat till Teatern och dess breda repertoar vilket varit en stor glädje för mig personligen. Nu när repertoaren för 2017 är färdigt planerad har Teatern  orsak att hoppas på att publiken ska vara talrik under jubileumsåret då Svenska Teatern firar sina 150 år.

Efter att ha ingått avtal med Teatern kommer jag kommer nu att som heltidsanställd VD fortsätta föra Svenska Teaterns produktionsbolag ACE-Production med potential vidare mot nya utmaningar och expansion. Jag har också för avsikt att inom snar framtid slutföra mina doktorandstudier. Jag är mycket stolt och glad över att nu ta steget vidare som konstnär och entreprenör.  

Åren på Svenska Teatern har inneburit en ytterst inspirerande resa. Jag har varje dag trivts med alla utmaningar och är ytterst tacksam för allt stöd jag fått av mina ordföranden, styrelser, personalen och kollegor inom branschen nationellt och internationellt.

Med värme och tillförsikt ser jag och min kära familj nu framåt.

Johan Storgård, teaterchef


LÄS OCKSÅ
2017 - ett år av jubileum
Tidigare teaterchefer


Sök tjänsten som ny teaterchef här

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close