Det stora finlandssvenska dramatikerpriset 2018

16.08.2018 kl. 12:01
Pristagarna för det finlandssvenska dramatikerpriset från Boismanska fonden fick traditionsenligt sina pris med motiveringar på Svenska Teaterns spelårsöppning 2018/2019. Priset delades ut av Svenska Teaterns styrelses viceordförande och stipendienämndens ordförande Nina Gran.

- Motiveringar till pristagarna för det finlandssvenska dramatikerpriset från Boismanska fonden

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern har beslutat att från Lagman T.J. Boismans donationsfond premiera  följande dramatiker:

DIPLOM 

Pipsa Lonka och Sofia Aminoff för
DEN ANDRA NATUREN 
(översättning Sofia Aminoff)
Teater Viirus, urpremiär 3.3.2018 

Motivering:
Med en empatisk, men mästerlig och obarmhärtigt granskande blick dissekerar Pipsa Lonkaden mänskliga varelsen, dess natur och klassificeringsprinciper. Den andra naturen som fick sin urpremiär på svenska i Sofia Aminoffs vackra översättning, skapar en störning i vår vardag och får oss därigenom att granska våra vanor, vårt sätt att bemöta andra och vår egen plats i djurriket.  


DIPLOM 

Susanne Ringell för
DE LANGERHANSKA ÖARNA 
Klockriketeatern, urpremiär 27.9.2017 

Motivering:
De två systrarna i Susanne Ringells lekfulla dystopi De langerhanska öarna längtar ut ur det slutna rummet. Vi beger oss ut på långa associationsresor, till öppna hav och övärldar – till platser dit man endast kan resa med hjälp av språket. Även om man med systrarna kan sörja förlusten av mening och sammanhang, vill man stanna kvar i Ringells härliga poetiska miljöer.


DIPLOM 

Joakim Groth, Anders Slotte & arbetsgruppen för
JAG, INGA FINNE 
Teater Mars & Sirius Teater, urpremiär 3.11.2017

Motivering:
Jag, Inga Finneär en lekfull jubileumskavalkad där Finlands 100-åriga historia passerar revy genom karaktärer som vanligtvis hamnar i skymundan. Den är gränslös i sin nationella framställning, respektlös i förhållande till identitetsdiskurser, men har i Joakim Groths, Anders Slottes och arbetsgruppens händer blivit en av de festligaste hyllningarna till släkten Finne under året 2017.  


Lagman T.J. Boismans fond som förvaltas av Svenska Teatern grundades år 1917 av lagman Toivo Johannes Boisman och syftet är att premiera ett under de närmast åren av finländsk man eller kvinna på svenskt språk författat alster, som under spelsäsongen med framgång uppförts. 

Juryns sammansättning år 2018: Janina Jansson, Kaj Korkea-aho och Linnea Stara (ordf.) 

LADDA PRESSMEDDELANDE

 

 

 

 

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close