Alexandra Gustafsson och Patrik Kumpulainen fick stipendier från Svenska Teatern

28.05.2020 kl. 12:56
Axel Slangus fond är instiftad till minnet av skådespelaren Axel Slangus. Fonden förvaltas av styrelsen för Svenska Teatern. Ur fonden utdelas stipendier och understöd åt teaterelever och unga skådespelare vid Svenska Teatern. Svenska Teaterns styrelseledamot Henrika Franck delade ut stipendet den 25 maj 2020.

 

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern har beslutat att ur Axel Slangus fond premiera

Alexandra Gustafsson
med ett stipendium på 1.000 euro.

MOTIVERING: Alexandra är en konstruktiv och engagerad studerande med nyfikenhet och talang för teoretiska såväl som praktiska aspekter av skådespelararbetet. Hon tar sina studier på ett allvar som imponerar och sätter i varje kurs temat i samspel med en egen personlig klangbotten. Särskilt utmärkande är hennes arbete i ”Föreställningen som process” under våren 2020 och ”Eget arbete 1 och 2”.

***

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern har beslutat att ur Axel Slangus fond premiera

Patrik Kumpulainen
med ett stipendium på 1.000 euro.

MOTIVERING: Med engagemang och nyfikenhet har Patrik under sitt andra studieår utforskat sitt skådespelarjag och gjort värdefulla insikter, både beträffande sin personliga mognad och det sceniska arbetet. Det är tydligt i Patriks lärandeprocess hur det personliga samspelar med det professionella i en skådespelarpedagogisk resa. Särskilt utmärkande är hans arbete i kurserna ”Föreställningen som process” och ”Rytm och versmått”.

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close